• Przeglądy okresowe budynków
  • Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  • Ocena techniczna, Świadectwa energetyczne, Kosztorysy

Oferta

Przeglądy okresowe budynków, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kosztorysy, Świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje i opracowania

Czytaj dalej...

Witam Państwa,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BARKON” Tomasz Fiedorowicz istnieje na rynku od 1998vroku.

Przedsiębiorstwo działa na terenie województwa lubelskiego i ościennych.

Swoją ofertę kieruję do osób fizycznych , podmiotów gospodarczych sektora państwowego, samorządowego, prywatnego jak i również do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Oferowany zakres usług to:

  • kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych przeglądy roczne, pięcioletnie, obiektów wielkopowierzchniowych,
  • nadzory inwestorskie – pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jako Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
  • kosztorysy budowlaneinwestorskie, powykonawcze , na potrzeby uzyskania kredytu bankowego oraz weryfikacja kosztorysów,
  • sporządzanie dokumentacji przetargowejkosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • opinie techniczne,
  • Ocena Energetyczna Obiektów świadectwa charakterystyki energetycznej.

P.W. BARKON Tomasz Fiedorowicz gotowe jest również do wykoniana innych zleconych usług związanych z procesem budowlanycm oraz utrzymaniem obiektów budowlanych.

Naszą dewizą jest rzetelność i terminowość wykonywania zleconych prac przy konkurencyjnych cenach

Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszych usług

mgr inż. Tomasz Fiedorowicz
WŁAŚCICIEL