Kosztorysy, Świadectwa Energetyczne, Opinie Techniczne

KOSZTORYSY (wybrane realizacje)

 • przebudowa pomieszczeń celem dostosowania ich dla potrzeb pracowni endoskopowej i OA i IT w SP ZOZ MSWiA w Lublinie,
 • przebudowa SOR w SP ZOZ MSW w Lublinie,
 • remont oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Przychodni Nr.4 w SP ZOZ w Puławach,
 • adaptacja budynku na Dom Pomocy w Celejowie,
 • renowacja Parku w Krzesimowie,
 • modernizacja Laboratorium Badawczo Rozwojowego MACACCINO sp. z o.o., Kurów,
 • rozbudowa szkoły w Umiastowie.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 • budynek Biblioteki Powiatowej w Łęcznej,
 • budynek Poczty Polskiej w Kraśniku,
 • budynki mieszkalne jednorodzinne 12 szt

INWENTARYZACJE I OPRACOWANIA TECHNICZNE

 • wykonanie operatów inwentaryzacyjnych budynków z przygotowaniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji o samodzielności lokali :
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” w Łęcznej,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „KALINA” oraz „NADZIEJA” w Lublinie,
 • inwentaryzacja mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” w Lublinie,
 • przygotowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przy realizacji:
 • adaptacji Izby Przyjęć na SOR w SP ZOZ MSWiA w Lublinie,
 • termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
 • opinie techniczne stanu budynków :
  • sklep w Milejowie
  • budynek mieszkalny ul. Korfantego 4 w Lublinie ,
  • budynki mieszkalne przy ul. Bielskiego 29-37 w Lublinie dla JM DEVELOPMENT s.c. Warszawa,
  • budynki mieszkalne w Lublinie przy ul. Głęboka 29, Słomkowskiego 9, Szafirowa 8 i12,